HỆ THỐNG PHỦ DÙNG CON LĂN

Sikafloor®-264 HC

Sikafloor®-264 HC là sản sản phẩm sơn gốc nhựa epoxy 2 thành phần, không dung môi, có màu, đạt hiệu quả kinh tế.

Sikafloor®-161 HC

Sikafloor®-161 HC là chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần, không dung môi, có độ nhớt thấp.

Sikafloor®-2530 W NEW

Sikafloor®-2530 W NEW là chất phân tán nước 2 thành phần gốc nhựa epoxy có màu, hiệu quả cao.

Sikafloor®-81 EpoCem®

Sikafloor®-81 EpoCem® New HC là loại vữa san phẳng 3 thành phần, gốc xi măng-epoxy cải tiến.