DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

NHÀ MÁY THỦY SẢN MINH PHÁT

KHO NGOẠI QUAN KERRY

CÔNG TY KLEEN-PAK

CÔNG TY DỆT CHOONGNAM

NHÀ MÁY AMTEX PHARMA

NHÀ MÁY THỦY SẢN MINH PHÁT

KHO NGOẠI QUAN KERRY

NHÀ MÁY THẢO DƯỢC VIỆT

CÔNG TY DỆT CHOONGNAM

NHÀ MÁY AMTEX PHARMA

NHÀ MÁY THỦY SẢN MINH PHÁT

KHO NGOẠI QUAN KERRY

NHÀ MÁY THẢO DƯỢC VIỆT