Dự Án Đã Thi Công – Xây Dựng LTS

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

Nhà Máy Công Ty Dược Phẩm Amtex Pharma

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng

Nhà Máy Công Ty Tnhh Drp Inter

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng

Nhà Xưởng Công Ty Kerry Integrated Logistics

Hạng mục: Đánh bóng nền bê tông lộ đá

Nhà Máy Công Ty Cổ Phần Anova Pharma

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng

Nhà Xưởng Công Ty Cổ Phần Jsi Vina

Hạng mục: Thi công sơn epoxy & Đánh bóng bê tông

Nhà Xưởng Công ty TNHH Haitian Precision

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng