Dự Án Đã Thi Công – Page 2

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

Nhà Máy Công Ty Cp Dầu Thực Vật Tường An

Hạng mục: Thi công sơn epoxy hệ lăn

Nhà xưởng Công Ty Tnhh Lông Mi BNQ

Hạng mục: Thi công sơn epoxy hệ lăn

Nhà Xưởng Công ty CP Minh Long Châu

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng

Nhà Máy Dược Đức Thọ Sanh

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng

Nhà Máy Dược Đức Thọ Xuân

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng

Nhà Máy Dược Phẩm ADC

Hạng mục: Thi công sơn epoxy tự san phẳng