CÔNG TY DỆT CHOONGNAM

CÔNG TY DỆT CHOONGNAM

Thi công sơn epoxy hệ lăn và đánh bóng nhà xưởng sản xuất của Công Ty Dệt Choongnam Việt Nam TNHH

Tên dự án: Nhà xưởng Công Ty Dệt Choongnam

Hạng mục thi công: Thi công sơn Epoxy hệ sơn lăn và Đánh bóng nền bê tông

Địa điểm công trình: KCN Nhơn Trạch 2, X. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch,Đồng Nai

Quy mô dự án: 8500 m2

Năm thi công: 2019

Chủ đầu tư: Công Ty Dệt Choongnam Việt Nam TNHH

Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Sản Xuất  Và Đầu Tư  Xây Dựng LTS

 

DỰ ÁN MỚI

CÔNG TY DỆT CHOONGNAM

NHÀ MÁY AMTEX PHARMA

NHÀ MÁY THỦY SẢN MINH PHÁT

KHO NGOẠI QUAN KERRY

NHÀ MÁY THẢO DƯỢC VIỆT